BHV trainingen
Home - BHV opleidingen - Ontruimingsoefeningen 3 fasen

Ontruimingsoefeningen 3 fasen

Na het volgen van een basistraining ligt er een goede basis voor het vormen van een bedrijfsnoodorganisatie. Van een team bedrijfshulpverleners kan je op dat moment nog niet verwachten dat zij een calamiteit conform het bedrijfsnoodplan op een verantwoorde wijze kunnen opvangen. Om het team bedrijfshulpverleners inhoud, vorm, daadkracht en zelfvertrouwen te geven stellen we een oefencyclus van 3 fasen voor.

De duur van de oefeningen inclusief evaluatie is ongeveer 2-3 uur. De oefeningen zijn dynamisch, dat wil zeggen dat naar aanleiding van eerdere oefeningen (fasen) de opbouw en inhoud van de volgende fasen aangepast kan worden. Na iedere fase wordt er een schriftelijke evaluatie gemaakt. Daarnaast worden er eventueel aanpassingen voor het bedrijfsnoodplan voorgesteld.

De bedrijfshulpverleners krijgen door middel van een Table Top oefening een situatie van hun eigen werkplek voorgelegd. Dit doen we middels een tekening van het pand welke is opgeblazen naar A-0 formaat. Hierop worden diverse casuïstiekken geoefend. Tijdens de evaluatie worden de bedrijfshulpverleners uitgedaagd om op hun handelen te reflecteren en elkaar hier op aan te vullen. Na deze ‘papieren’ oefening wordt er een daadwerkelijke kleine ontruiming geoefend. De nadruk van deze kleine ontruiming ligt op procedure en communicatie.

Tijdens deze oefening wordt een gedeelte van het pand gebruikt, er wordt een casus uitgezet waar het BHV-team op zal reageren. Tijdens deze inzet zijn er een aantal observanten, figuranten en eventueel lotusslachtoffers.

Er zal gebruik worden gemaakt van ensceneringsmiddelen zoals een rookgenerator, oefenpoppen, knetterkast, AED's etcetera.

Er worden twee exact identieke casuïstiekken geoefend. Na de eerste evaluatie zijn de leerpunten duidelijk en worden deze in de volgende casus meegenomen. Door twee dezelfde casuïstiekken te oefenen is de voortgang meetbaar, dit is goed voor het zelfvertrouwen.

Deze oefening wordt groter aangepakt, er is nu een ervaren BHV-team. Er wordt één casus voorbereid en geoefend.

De omvang van de oefening gaat in overleg met de opdrachtgever en wordt bepaald door de mogelijkheden die de oefenleider gegeven worden.

Wellicht is het mogelijk om het gehele pand, dan wel een gedeelte in te zetten en mogelijk personeel, bezoekers, bewoners of patiënten etc. er bij te betrekken. Dit gaat geheel in overleg met de opdrachtgever.

Tijdens de oefening zijn er BHV'ers en een aantal observanten. De observanten hebben een belangrijke rol tijdens de evaluatie en zijn herkenbaar aan een blauw hesje. De groep zal op elkaar en het eigen handelen reflecteren. De oefenleider heeft een aanvullende rol.

Doel is om het bedrijfsnoodplan te introduceren en de cursist hier naar te laten handelen. Na iedere fase wordt er een verslag opgemaakt en waar nodig een voorstel voor aanvullingen of aanpassingen aan het bedrijfsnoodplan. In het verslag staat de studiebelasting en een afschrift van de deelnemersadministratie, hiermee geeft u aan te hebben voldaan aan uw wettelijke verplichtingen

Wilt u meer informatie of een offerte opvragen?

Neem dan contact op met Simeco!

“een ervaren organisatie in risicobeheersing”

Disclaimer en privacy beleid | Algemene voorwaarden | Cookies | Sitemap

Webdesign by Applepie