BHV trainingen
Home - Bedrijfsnoodplan

Bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin duidelijk staat beschreven wat de BHV-organisatie moet doen als een calamiteit zich voordoet. Een goed voorbereide bedrijfshulpverlening draagt bij aan het zo veel mogelijk beperken van de gevolgen van een incident voor mens en millieu. Daarnaast spelen bedrijfseconmische aspecten een grote rol, de bedrijfshulpverlening kan door snel en effectief ingrijpen de continuïteit van een organisatie waarborgen.

Voor de uitvoering van het plan moet de organisatie kunnen terugvallen op een goed opgeleid en voorbereid team van bedrijfshulpverleners (bhv'ers). Hoeveel bhv’ers nodig zijn en welke specifieke vaardigheden zij moeten beheersen, hangt af van de aard van het werk en de risico’s, de grootte en de ligging van het bedrijf.

Na oplevering van het bedrijfsnoodplan adviseren we een oefencyclus van drie bijeenkomsten om het bedrijfsnoodplan binnen de bedrijfshulpverleningsorganisatie te waarborgen.

Samenvatting

 • BHV-/bedrijfsnoodplan op basis van restrisico’s en maatgevende factoren van de opdrachtgever, dus maatwerk!
 • Plan voldoet aan Arbobesluit artikel 2.5c
 • Opgeleide en ervaren adviseurs bedrijfsveiligheid
 • Heldere werkwijze en prijsopbouw
 • Levering digitaal en in hardcopy

De inhoud van het plan is maatwerk, maar zal in ieder geval uit de volgende gegevens bestaan:

 • Algemene informatie en bedrijfsgegevens
 • Gebouwgegevens
 • Installatiegegevens

 • BHV-beleid
  • RI&E en restrisico’s
  • Maatgevende factoren
  • Bepaling aantal BHV’ers
  • Inzettijd BHV
  • Aanwijzing/aanstelling
  • Vergoeding, aansprakelijkheid, verzekering
  • Interne deelnemers
  • Externe deelnemers

 • BHV-organisatie
  • Organisatiestructuur
  • Rolprofielen
  • Opleiding en oefening

 • Hulpmiddelen & communicatiemiddelen

 • Procedures bij calamiteiten
  • Personeel
  • BHV
  • Receptie

 • Optioneel: ontruimingsplan

De gemiddelde doorlooptijd van het opstellen van een BHV-/bedrijfsnoodplan is als volgt:

 • Week 0: ontvangst opdrachtbevestiging. Maken van afspraken en verzamelen van gegevens
 • Week 1: bedrijfsbezoek, rondgang door gebouw, opname gegevens d.m.v. intakeformulier
 • Week 2: uitwerken BHV-/bedrijfsnoodplan
 • Week 3: levering concept plan (digitaal)
 • Week 4: doorgeven eventuele correcties/aanpassingen door opdrachtgever
 • Week 5: levering definitief BHV-/bedrijfsnoodplan in hardcopy

Indien gewenst kunnen de gemiddelde doorlooptijden ingekort worden.

 1. Afspraken maken, informatie verzamelen zoals RI&E, al aanwezige procedures en protocollen
 2. Bedrijfsbezoek door adviseur, rondgang, gesprek met verantwoordelijke persoon/personen aan de hand van het intakeformulier
 3. Uitwerken van het BHV-/bedrijfsnoodplan inclusief het ontruimingsplan
 4. Levering van conceptplan digitaal als PDF + uitleg
 5. Doorvoeren correcties
 6. Levering en bespreking definitief BHV-/bedrijfsnoodplan

Wilt u meer informatie of een offerte opvragen?

Neem dan contact op met Simeco!

“een ervaren organisatie in risicobeheersing”

Disclaimer en privacy beleid | Algemene voorwaarden | Cookies | Sitemap

Webdesign by Applepie