BHV trainingen
Home - BHV opleidingen - BHV Basiscursus (1 dag met E-learning)

BHV Basiscursus (1 dag met E-learning)

De bedrijfshulpverlening (BHV) is van groot belang bij ongevallen, onwelwordingen, brand of bij het ontstaan van onverwachte risicovolle gebeurtenissen waarbij werknemers of gasten in veiligheid gebracht moeten worden. De bedrijfshulpverleners zijn getraind om de eerste, vaak levensreddende, handelingen te verrichten.

Ook bedrijfseconomische motieven vragen om een adequaat optreden van de bedrijfshulpverlening. Het vroegtijdig ingrijpen door de BHV beperkt schade aan mens, materieel, milieu en is van groot belang voor de continuiteit van de organisatie.

Professionele docenten met praktijkervaring

Simeco voldoet aan de kwaliteitscriteria van het Nederlands instituut Bedrijfshulpverlening. De docenten zijn lesbekwaam, didactisch vaardig en praktijkgericht. Simeco is ontstaan vanuit de dagelijkse praktijk vanuit de Ambulancezorg en het brandweerwezen. Deze praktische benadering is in onze trainingen terug te vinden.

 • Eenvoudige maar doeltreffende opzet
 • Cursus die aansluit op de werksituatie van de cursist
 • Optimale begeleiding door docenten met didactische en praktijkervaring

De BHV-training met e-learning is een volwaardige BHV-training. De cursist kan aan de slag met de theorie waar en wanneer dit het beste uitkomt en volgt slechts één praktijkdag buiten de deur.

Deze Blended learning opleiding tot BHV-er bevat twee onderdelen:

Theorie
Deze neemt u in uw eigen tijd, plaats en tempo door. Na inschrijving krijgt u 3 weken voor aanvang van de praktijkdag een e-mail met inlogcode die toegang geeft tot de lesstof. Aan de hand van voorbeelden, tekst en films worden er praktijksituaties geschetst. Vanuit deze situaties wordt de theorie uitgelegd. Om u goed op het examen voor te bereiden zitten er ook oefentoetsen in het lespakket.

Praktijkdag
Tijdens deze dag leert u alle vaardigheden die een BHV-er nodig heeft. Eén dagdeel staat in het teken van Eerste Hulp. U leert wat u moet doen bij verschillende soorten letsels. Ook het bedienen van de AED wordt getraind. Het tweede dagdeel leert u een bedrijf te ontruimen en een beginnende brand te bestrijden.

Covid
Vanwege Corona-maatregelen hebben we een aantal ingrijpende aanpassingen moeten invoeren, de belangrijkste veranderingen:

 • De cursusgroep wordt aanzienlijk verkleind naar groepen van ongeveer 5 cursisten, hiermee kunnen we de 1,5 meter handhaven en is er meer individuele aandacht voor de cursist;
 • De cursusduur wordt gehalveerd naar een halve lesdag (ochtend of middag);
 • Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en de brancherichtlijnen van o.a. het Oranje kruis en het NIBHV, Voor aanvang van de cursus ontvangt u informatie over het verloop van de cursus.

 

 

Aanvullende informatie

Zelfstudie door middel van e-learning

Op de praktijkdag krijgt alle praktijkvaardigheden nog een keer gedemonstreerd, hierna gaat u deze zelf oefenen.  

 

Vanwege de beperkende maatregelen door Corona trainen we in groepen van 5 cursisten. Hiermee kunnen de 1,5 meter garanderen.

Cursusduur omvat één dagdeel.

 

 

Onderstaande onderdelen heeft u theoretisch al voorbereid, deze onderwerpen zal u praktisch gaan oefenen.

Onderdeel eerste hulp:

 • Reanimatie
 • Gebruiken AED
 • Verstikking, heimlichmethode
 • Acute aandoeningen zoals hartfalen, beroerte of bijvoorbeeld epilepsie
 • Wondzorg en verbandleer
 • Trauma zoals val van hoogte en diverse ongevalsletsels

 Onderdeel brand en ontruiming:

 • Positie van de BHV'er in de organisatie
 • Communicatie intern en met hulpdiensten
 • Samenwerken met hulpdiensten
 • Ontruimen van gebouwen, organiseren van een ontruiming
 • Blusprincipes, werking blusmiddelen
 • Praktisch blussen met diverse blusmiddelen op diverse branden

 

Moderne leermiddelen zoals rookgeneratoren, AED's, reanimatiepoppen en andere ensceneringsmaterialen. Er wordt geoefend met echt vuur onder gecontroleerde omstandigheden.

Het basislesboek bedrijfshulpverlener is eventueel apart te bestellen.

Gedurende de voorbereidingstijd op de cursus kunt u inloggen in uw eigen digitale lesomgeving. U ontvangt de inloggegevens 3 weken voor aanvang van de cursus.

Er is voor deze cursus geen specifieke vooropleiding nodig. Vrijstellingen zijn voor diverse onderdelen op basis van eerder verworven compententies mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simeco 0413-270506.

Bevoegde instructeurs met erkenning van het NIBHV, de instructeur heeft ruime didactische ervaring en is veelal werkzaam binnen de ambulancezorg of bijvoorbeeld het brandweerwezen.

Het diploma is één jaar geldig. De ARBO-wet verplicht de werkgever er zorg voor te dragen dat de bedrijfshulpverlener ten alle tijden adequaat zijn/haar taken kan uitvoeren. Dit betekent dat de bedrijfshulpverlener zijn/haar kennis en vaardigheden door oefenen en bijscholen op peil moet houden. Door de bedrijfshulpverlener jaarlijks het herhalingscertificaat te laten behalen, toont de werkgever aan te voldoen aan deze verplichting.

Open inschrijving: all-in prijs per cursist: € 190,- per cursist (exclusief BTW).

 • Lunch en catering voor de praktijkdag
 • Inloggen in de eigen digitale leeromgeving
 • Verbruik blusmiddelen en verbandmateriaal
 • Diploma Bedrijfshulpverlener en handige draagpas (creditcardformaat)
 • Afschrift cursistenadministratie t.b.v. het Arbo-dossier
 • Examen

Heeft u meer cursisten, of wilt u de training op uw locatie verzorgd hebben? Neemt u dan contact met ons op. Wij bieden u een voordelige offerte op maat aan die voldoet aan uw opleidingswens

Wilt u meer informatie of een offerte opvragen?

Neem dan contact op met Simeco!

“een ervaren organisatie in risicobeheersing”

Disclaimer en privacy beleid | Algemene voorwaarden | Cookies | Sitemap

Webdesign by Applepie