BHV trainingen
Home - Risico Inventarisatie

Risico Inventarisatie

Artikel 5 van de Arbo-wet verplicht de werkgever tot het (laten) uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Hierin legt men schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich meebrengt.

Samenvatting

 • Opgeleide en gecertificeerde adviseurs (veiligheidskundigen)
 • Gebruik van erkende branche RI&E-instrumenten
 • Toetsing RI&E door onafhankelijk Arbo-deskundige (kwaliteitsborging)
 • Heldere werkwijze en prijsopbouw
 • Duidelijke rapportages met ondersteuning van foto’s

In het plan van aanpak wordt aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico’s en binnen welke termijn deze maatregelen worden genomen. Over de uitvoering wordt jaarlijks schriftelijk gerapporteerd en de werkgever voert vooraf overleg over deze rapportage met de ondernemingsraad.

De RI&E vormt als het ware het fundament van uw Arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen.

Voor uitvoering van de RI&E gebruiken we door de brancheorganisaties goedgekeurde RI&E-instrumenten indien aanwezig (landelijk erkend).

Wij gebruiken diverse manieren om tot een volledig beeld te komen van de risico’s binnen uw organisatie:

 • Allereerst het verzamelen van gegevens zoals arbo- en verzuimbeleid, ziekteverzuimcijfers, et cetera
 • De medewerkers kunnen via een online enquête hun bevindingen over de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf geven
 • Interview(s) met groep(en) medewerkers om eventuele risico’s beter in beeld te krijgen
 • Inspectie van het gebouw en de middelen door een veiligheidskundige

De gemiddelde doorlooptijd van de RI&E bij ons is als volgt:

 • Week 0: ontvangst opdrachtbevestiging
 • Week 1: maken van afspraken en verzamelen van gegevens
 • Week 2: uitzetten van online enquête onder medewerkers
 • Week 3-4: voldoende medewerkers hebben de online enquête ingevuld
 • Week 5: bedrijfsbezoek door veiligheidskundige voor inspectie en interviews
 • Week 6-7: levering conceptrapportage
 • Nadat we de rapportage retour hebben ontvangen met het ingevuld plan van aanpak kan de toetsing plaatsvinden. De exacte doorlooptijd hiervoor is niet bekend, omdat dit afhankelijk is van een externe deskundige. Gemiddeld is dit ongeveer 3 weken.

Indien gewenst kunnen de gemiddelde doorlooptijden ingekort worden.

Afhankelijk van grootte organisatie, medewerkers en gebouw(en). Vraag nu geheel vrijblijvend een offerte aan.

 

 

Wilt u meer informatie of een offerte opvragen?

Neem dan contact op met Simeco!

“een ervaren organisatie in risicobeheersing”

Disclaimer en privacy beleid | Algemene voorwaarden | Cookies | Sitemap

Webdesign by Applepie